شیر چگونه شکار میکند ؟ + کلیپ

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۲:۲۷:۵

شیر ها چگونه شکار میکنند شکار شیر شکار گراز توسط شیر شکار بوفالو

شیر ها چگونه شکار می کنند؟

شیر یکی از قوی ترین حیوانات جنگل است عضلات بسیار قوی ، پنجه های بسیار تیز و مقاوم ، سرعت و چالاکی در شکار آن را به سلطان جنگل تبدیل کرده است.
دندان های نیش قوی و بلند ، و آرواره ی نیرومند آن می تواند طعمه های بسیار بزرگتر از خودش را شکار و از پا درآورد.
شیر ها برخلاف ببر ها که در جنگل های انبوه زندگی می کنند ، به دشت های پهناور علاقه دارند.
شیر ها بیست ساعت در روز به تفریح ، محافظت و بازی با بچه ها و یا خوردن آب می پردازند.
شیر های نر در هنگام دعوا بسیار خشمگین عمل می کنند به طوری که صدای آن ها از هشت کلیومتری هم شنیده می شود.
یک شیر به راحتی میتواند حیوانات کوچک تر از خودش را با یک ضربه به قتل برساند.
اما برای شکار حیواناتی مثل بوفالو ها باید کمی با آنها درگیر شود و گردن آنها را خرد و در نهایت خفه کند.
شیر های ماده بیشتر صبح ها به شکار می روند و شیر های نر هم آنه ا را از دور پشتیبانی می کنند ولی کاری به آن ها ندارند.
شیر های نر با ایجاد سر و صدا گله ی گور خر ها یا بوفالو ها را به سمت ماده هدایت می کنند و ماده ها با غافلگیر کردن آن ها را شکار می کنند.
شیر حتی میتواند زرافه هم شکار کند و این کار را زمانی که زرافه ی بیچاره در حال آب خوردن است انجام می دهد.
هنگامی که گله ی شیر ها به شکار می رود ، چند شیر ماده به نگه داری از توله ها می پردازند تا کفتار ها به آنها حمله نکنند.
وقتی یک شکار تمام می شود شیر ها لاشه را به سایه ای می برند و دسته ای شروع به خوردن میک نند و در این جنگ وحشیانه بسیاری از توله ها برای به دست آوردن غذا از بین می روند.
شیر ها باید روزانه 7 تا 10 کلیو گوشت بخورند.

کلیپ شکار کردن گراز توسط شیر